สาเหตุของการหายใจถี่: หัวใจวายเมื่อเดินด้วยการออกกำลังกาย

หายใจถี่ - รู้สึกขาดอากาศในการเชื่อมต่อกับที่มีความจำเป็นในการเสริมสร้างการหายใจ นี่คือหนึ่งในข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่สุดของผู้ป่วยในระหว่างการเยี่ยมชมแพทย์ทั่วไปหรือนักบำบัดโรค เธอเป็น ...