สาเหตุที่ขาแคบ: สาเหตุของการเกิดตะคริวที่ขา (กล้ามเนื้อน่อง)

ในบรรดาโรคต่าง ๆ จำนวนมากนอกจากนี้ยังมีการทำงานทางพยาธิวิทยาระบุว่าในขณะที่ไม่เป็นโรคก็ยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ปกติของบุคคล ตัวอย่างทั่วไปคือ myoclonus หรือ clonic spasms ของกล้ามเนื้อ gastrocnemius นี่คืออาการ ...