ภาวะน้ำตาลในเลือด: อาการ, สาเหตุ, การปฐมพยาบาล, ผลกระทบ

ภาวะน้ำตาลในเลือดหมายถึงสภาวะทางพยาธิวิทยาในลักษณะชั่วคราวซึ่งระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 3.5 มิลลิโมล / ลิตร ด้วยความเบี่ยงเบนนี้จะมีการสร้างอาการพิเศษขึ้นซึ่งเรียกว่ากลุ่มอาการ hypoglycemic syndrome เงื่อนไข ...

ทำไมมือสั่น: สาเหตุของการสั่นสะเทือนในเด็กและผู้ใหญ่

อาการสั่นสะเทือนทางกายภาพการสั่นสะเทือนของร่างกายมือสั่นคลอนในทารกแรกเกิดการสั่นสะเทือนของมือในเด็กวัยรุ่นทำไมมือสั่นด้วยความตื่นเต้นจับมือเมื่อทำตามอาหารหรือหิวการวินิจฉัยวิธีทำด้วยตัวคุณเอง